Cách chọn balô du lịch và sắp đồ gọn nhẹ

Tùy vào thời gian của chuyến đi mà bạn chọn một chiếc balô phù hợp. Quan trọng, hãy sắp xếp đồ trong balô một cách khoa học để đựng được nhiều mà gọn nhất.

huongdanbalo-dulich-7820-1394507695.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *